Правителството одобри предложението на военния министър Красимир Каракачанов и държавата продължава опитите си да купи два многофункционални модулни патрулни кораба.

Общата сума на проекта е 984 млн. лв., като вече е включено и дължимото по закон ДДС. Одобрението на парите идва, след като през декември 2019 г. изтече срокът за подаване на оферти.

Кандидатите са две чуждестранни фирми – германската „Люрсен“ и италианската „Финкантиери“.Офертите а били разгледани от Междуведомствена работна група, която ги е анализирала и оценила. В крайна сметка е избрана „LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG”.

Целта на проекта е придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораби, притежаващи способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС, които да заменят част от наличните във ВМС стари кораби руско производство, неподлежащи на модернизация и ремонт, се казва в доклада.

Сега министърът на отбраната трябва да подготви и подпише договора с класирания на първо място участник. Днес Каракачанов заяви, че договорът може да бъде сключен до празника на флота през август. 

Офертата на „LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG” отговаря на изискванията на Министерството на отбраната съгласно Поканата за предоставяне на оферти.

Компанията е предоставила всички необходими документи, свързани с личното състояние, критериите за подбор, техническите изисквания и нейното ценово предложение влиза във финансовата рамка на проекта, се казва в съобщението от МС.

Командирът на флота контраадмирал Кирил Михайлов съобщи, че в процес на доставка са и двата нови минни ловци за ВМС. Той обясни, че когато те пристигнат, ще бъде направена оценка на техническото им състояние, тъй като са втора употреба.