Очаква се кабинетът да приеме план за действие за 2018 г. за изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. Това е заложена като първа точка в дневния ред на министрите за седмичното им правителствено заседание. 

Програмата предвижда също и обсъждане на промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, както и решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Болградска гимназия „Г. С. Раковски“ - Болград, Одеска област, Украйна, по повод нейната 160 годишнина.

Правителството ще разгледа и проект на споразумение между България и Китайската Народна Република за сътрудничество в областта на науката и технологиите. 

Ще бъдат обсъдени и резултатите от участието на страната ни в заседанията на съветите на ЕС по външни работи, образование, младеж, култура и спорт, конкурентоспособност, транспорт, телекомуникации и енергетика.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!