Пореден служебен министър от кабинета на Стефан Янев, назначен от президента Румен Радев, се закани с чистка. Този път обаче "мишената" е наистина голяма.

"Наличието на КЕВР е вредно за България", това каза на пресконференция служебният министър на околната среда и водите Асен Личев.

"Сбърканият модел, по който се развива т. нар. сектор ВиК е абсолютно грешен. Формулата, по която се определя цената на водата, съгласно КЕВР, е следната – цената на водата за куб. м в лева е равна на приходите на дружеството за година, разделени на разликата между водното количество, което влиза на входа на системата, минус общите загуби.

Това е формула, която стимулира ВиК-тата да има по-големи загуби, защото делят на по-малко число и цената става по-голяма. Пълен икономически парадокс", обясни министър Личев.

"Затова казвам най-откровено, че най-вредното за водния сектор, за услугата водоснабдяване и канализация е съществуването на КЕВР и на съществуващия модел на ВиК сектора. Най-вече като му „чучнаха“ още един посредник - Държавният ВиК холдинг. Върху него в момента се съсредоточават всички финансови потоци.

За една година и повече е върнал задълженията на ВиК – Шумен и таксите за водовземане на ВиК-ата, които са били дължими към ПУДООС. Таксите за водовземане, които са по 2 ст. на кубик, се слагат в цената на водната услуга“, добави той. По думите му хората плащат, а не са лица по ДДС. „Върху таксите начисляват и ДДС и го открадват. Около 56 млн. годишно е повишението на таксите на ВиК, значи 11 млн. са ДДС, което не се отчита, а се прибира, само от тези такси", каза още Асен Личев.

"Държавната политика по водите във ВиК сектора се осъществява от търговските дружества, което е пълен абсурд. Веднага трябва да се направи закон за управление на водоснабдителните и канализационни услуги. Целият модел е сбъркан. Надявам се с двамата харвардски възпитаници и с г-жа Виолета Комитова да успеем да сложим начало на някаква нормалност", посочи той.