Министерство на земеделието спря приема по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Това става, след като приемът започна преди малко повече от месец, пише Труд.

Обяснението на министерството е, че това се налагало заради необходимостта от прецизиране на текстовете на подмярката, възникнала в хода на преговорния процес с Европейската комисия.

По тази причина ще бъде актуализиран текстът, свързан с допустимостта на кандидатите и изискването за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които е извършвана дейност по преработка, обясниха от ведомството.

Ден по-късно от министерството обещаха, че приемът на документи ще започне до 15 октомври и ще бъде със срок за кандидатстване не по-кратък от 4 месеца, като се очаква той да бъде до края на февруари 2022 г.

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева. Приемът ще бъде насочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Чрез подмярката ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и безопасността на храните, и тяхната проследяемост.

Актуализираните условия за кандидатстване по подмярката, включително всички приложими документи, ще бъдат качени за обществено обсъждане в началото на октомври.