"Намаление на пенсиите през 2011 година категорично няма да има", това заяви в Сливен социалният министър Тотю Младенов. Той допълни още, че не е правилно да има отделен министър, който да се занимава с проблемите на ромския етнос, защото в България има много хора от различен произход.
Политиката спрямо ромите трябва да бъде общонационална и в целия Министерски съвет и парламент трябва да бъдат разписани функциите на всяко министерство по този въпрос.<br /> <br /> Според Младенов Министерството на труда и социалната политика изпълнява своите ангажименти &ndash; в бюрата по труда в страната има назначени трудови медиатори, които са от ромски произход и задачата им е да помагат на ромите да си намират работа.<br />