Увеличението на осигурителната вноска ще доведе до повече приходи в осигурителната система, увери в предаването „Седмицата" на Дарик социалният министър Тотю Младенов. Дали ще е с процент и половина, с два или три процента - изчисленията в момента се правят от Министерството на финансите и от Националния осигурителен институт, яснота за размера на вноската ще има в понеделник, каза още Младенов.
&bdquo;Тези мерки, които се предприемат в момента, ще доведат до по-голяма събираемост от осигурителни вноски, ще доведат до по-голяма заетост, до по-високи доходи&quot;, поясни социалният министър. Той е убеден, че социално осигурителната система ще бъде стабилна. Това ще даде възможност тогава да се правят тези политики, които ще доведат до по-ниски социалноосигурителни вноски. <br /> <br /> &quot;В момента това не е възможно. Няма как да стане. Такава е ситуацията в икономиката. Такава е ситуацията в заетостта, в доходите на хората и в събираемостта от осигурителни вноски. Следобед и утре, и в понеделник най-късно ние ще имаме вече съответния размер - дали ще бъде 1,5-2-3 процента, ще покажат сметките. Не можем да минем, когато искаме да реформираме системата, без да я заздравим както на входа, така и на изхода&quot;.<br /> <br /> Социалният министър отново призова представителите на бизнеса да сигнализират за фирми, които укриват осигуровки и данъци, в които има лоши условия на труд. На тези фирми ще бъдат извършени пълни проверки от Инспекцията по труда и НОИ, каза още Тотю Младенов:<br /> <br /> &bdquo;Защото явно надделяват в бизнеса тези, които са неизрядни и страдат изрядните. Аз ще дам един друг пример - вече седми месец нивото на безработица от февруари -10,26 процента до края на септември - 9,03 процента, 45000 безработни по-малко. В същото време в национални осигурителен институт отчитат 100000 осигурени лица по-малко. Какво означава това? Вярно е - част от хората отидоха да работят в чужбина. Една друга голяма част отидоха в сивата икономика. Ето го нарушаването на договора - когато държавата прави едни стъпки за това бизнесът да стане по-конкурентноспособен, да има повече работни места и да има по-голяма събираемост и когато това не се случва, се търсят други мерки, за да се компенсира това явление. Борба на всички фронтове със сивата икономика. През всичкото това време за съм имал срещи с много браншови структури на работодатели и винаги съм им казвал: &bdquo;колеги, давайте ми списъци на фирми, които смятате, че са от вашия бранш и работят в сивата икономика. Не плащат на хората заплати, осигуровки, данъци, не инвестират в подобряване условията на труд, тоест правят дъмпинг на вас, които сте изрядните платци в държавата и в социално осигурителните фондове. Аз не мога да разбера те защо не ми дават тези списъци, за да може да налагаме санкции на работодатели за всеки конкретен случай&quot;.<br /> <br /> Тотю Младенов се обяви и за това, че трябва да се санкционира укриването на осигурителните вноски, а не неплащането им. По думите му за тази мярка има консенсус както между от работодатели и синдикати, така и от правителството.<br /> <br />