Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов е внесъл в Народното събрание заявление за отказване от имунитета си по второто искане на прокуратурата.
Председателят на парламента Михаил Миков&nbsp;обяви, че на 24 юни 2013 г. е постъпило искане от главния прокурор на република България за даване на разрешение от Народното събрание за възбуждане на наказателно преследване срещу Цветан Цветанов.&nbsp;Искането е класифицирано с гриф на сигурност &ndash; секретно.<br /> <br /> &rdquo;На 25 юни в Народното събрание е постъпило заявление от Цветанов, с което той изразява писменото си съгласие за снемане на имунитета му като народен представител. На 25 юни изпратих на главния прокурор писмо, с което го уведомих за постъпилото заявление&rdquo;, заяви Миков.<br /> <br /> Припомняме, че второто обвинение и по повод досъдебното производство, водено срещу Станимир Флоров (бивш директор на ГДБОП). В него са събрани достатъчно данни за извършени престъпления и от други лица, едно от които е Цветан Цветанов. По тази причина наблюдаващите прокурори от СГП са изготвили до главния прокурор предложение за привличането му като обвиняем за престъпление по чл.288 НК.<br /> <br /> По делото е установено, че при разследването по друго досъдебно производство, водено срещу Орлин Тодоров (бивш директор на РЗБОП &ndash; Велико Търново) от наблюдаващия делото прокурор от Окръжна прокуратура &ndash; Велико Търново са били изготвени 6 искания за прилагане на СРС. Тези искания са преценени като аргументирани и законосъобразни от председателя на Окръжен съд &ndash; Велико Търново, поради което той е издал съответното съдебно разрешение за тяхното прилагане.<br /> <br /> Техническото прилагане на СРС е възложено на съответната структура в МВР, за което исканията на наблюдаващия прокурор и разрешенията на председателя на Окръжния съд (в периода от 26.08.2009 г. до 18.09.2009 г.) са предоставени на органа по чл.16 ал.1 от ЗСРС и чл.175 ал.2 от НПК &ndash; министъра на вътрешните работи. Именно той съобразно ЗСРС и НПК е длъжен да издаде разпореждане за това до СДОТО. Въпреки това си задължение, произтичащо от посочените текстове от ЗСРС и НПК, Цветан Цветанов (към онзи момент министър на вътрешните работи) е отказал такова разпореждане. <br />