25 % от средствата, заложени в Многогодишната финансова рамка, са предвидени за общи инвестиции за борба с климатичните промени. Това каза Цветелина Пенкова пред участниците в срещата "Европейската зелена сделка" & "Индустриална стратегия" днес в Дома на Европа в София.

Събитието бе организирано от работодателските организации на базовите индустрии.
 
Две конкретни измерения на Зелената сделка посочи в изказването си евродепутатът Цветелина Пенкова:

„Нулеви нетни емисии на парникови газове най-късно до 2050 г. и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове за 2030 г. на 55 % в сравнение с нивата от 1990 г.Знам, че това е постижимо, предвид намаления за съжаление индустриален капацитет на страната." Това не е проблем само за България, но и за повечето страни членки на Европейския съюз, добави тя.

„Екологичният преход следва да се превърне в икономическа и социална възможност за всички региони на Европа".

Днешната среща бе организирана с цел активен диалог между българските представители в Европейския парламент и браншовите организации от българската добивна индустрия.На срещата присъстваха представители на Българската минно-геоложка камара, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата промишленост, представители на научните среди и индустриални предприятия.

От евродепутатите освен г-жа Пенкова, присъства и ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент г-н Петър Витанов. 

Минната, добивната, металургичната и химическата индустрия заемат 22 % от промишлеността на България, като тяхната продукция възлиза на 17 млрд. лева. В тези сектори работят над 150 хиляди души, а продукцията е предназначена предимно за износ, основно за пазарите на ЕС.

Годишният износ на стоките от базовата промишленост възлиза на 14 -15 млрд. лева и представлява 25% - 28% от общия стоков износ на България.