Интеграцията на циганите е невъзможна. Това обяви депутатът от "Обединени патриоти" (партия „Атака”) проф. Станислав Станилов на днешния дебат в парламента, за който БЛИЦ вече съобщи.  От БСП обаче отговориха, че това е на крачка от фашизма. Спорът бе по повод правителствения Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012  - 2020), пише Флагман бг.

Докладът бе отхвърлен, след като не само депутатите от „Атака” гласуваха срещу приемането му.

Проф. Станилов смята, че държавната стратегия за ромите трябва да се промени изцяло.

„Истината е, че две трети от циганите в България живеят, обитават околната пространство като социални номади. Те обитават българското общество като такива. Една трета от тях водят полустационарен живот и те може да се каже, че са интегрирани в определен смисъл на думата дотолкова, доколкото за интеграция се твърдеше тука по времето на социализма. Искам да ви кажа, че социалният номадизъм върви по социално-генетичен принцип и той не може да бъде изкоренен с такива мерки, каквито ние тука предлагаме, и циганите не могат да бъдат интегрирани”, заяви атакистът.

Според него, циганите ще продължат да обитават по същия начин обществената среда, защото те се възпитавали в семействата си.
„И за да му промениш ценностната система, трябва да го вземеш като бебе от майка му и баща му и да го пратиш в друга среда да живее и тогава може да се интегрира. Това трябва да се разбере един път завинаги”, отсече проф. Станислав Станилов.

Според него понятието трябва да се промени и да не се казва „интеграция”, а да е нещо като „мирно съвместно съществуване между циганите и останалите стационарно живеещи граждани на България”.

Станислав Станилов подчерта, че турците, арменците, евреите и българите живеят стационарно, в среда от земеделско-градски тип, за разлика от циганите.

Единственият начин за справяне с ромите бил „морковът и тоягата да са еднаква дължина”. Докато сега спрямо циганите морковът бил много по-дълъг от тоягата. Затова и съпругата на вицепремиера Томислав Дончев била права.

Станислав Станилов настоя: „Правата на циганите в България трябва да бъдат стриктно спазвани само срещу спазване на задължения и отговорности от тяхна страна.Понятието, колеги, политическа коректност трябва да бъде изкоренено завинаги от българското общество… иначе никаква интеграция, ще се харчат огромни пари, ромски включвания, всевъзможни мониторингови доклади. Това всичко са празни приказки. Има един секретен доклад на Европейския съюз, който установява (учени сериозни), че циганите не могат да се интегрират. Това е истината. У нас циганите в гетата няма да ги интегрирате никога, и пари да им раздавате, каквото и да ги правите. Те не са виновни за това. Това го е решил отгоре Създателят, т.е. природата, както искате го наречете, и това го е решила историята. Те могат да бъдат интегрирани в този смисъл само ако бъдат разделени на дребни ядки в цялото общество и тогава може да се получи нещо, което също не е сигурно. Затова аз предлагам Народното събрание да помисли, да пристъпи към преосмисляне на цялостната стратегия, на принципите, на които се интегрират тези граждани на България – така наречени.”

Антон Кутев от БСП репликира, като започна с това, че изпитва огромно уважение към проф. Станилов.

„И въпреки това мисля, че това, което наговорихте сега, аз лично не мога да го приема. В смисъл първо, социално-генетичният принцип, определен по този начин, е опасен. Може чисто терминологически това да бъде оправдано, въпреки че аз не вярвам, че в един по-сериозен спор можете да го направите. Аз лично не мога да го оспоря просто защото не е това моята специалност. Но това, че това политически е опасно, е абсолютно безспорно”, заяви Кутев.

Според него не всички цигани имат номадски начин на живот. Противопоставянето на хората у нас на такива със стационарен и с номадски начин на живот политически било опасно и вредно.

„Но когато накрая стигнеме до това, че спазването на правата само срещу еди-какво си, когато спазването на права в една демократична, европейска държава е поставено под съмнение, срещу принцип, който може да бъде субективен, защото дали задълженията се изпълняват  или не, го решаваме не ние с Вас, а има органи, които го правят; и когато ние с Вас слагаме тези права под въпрос, това означава, че ние прекрачваме всички граници на цивилизоваността, които са установени след 1944 г. И Ви казвам, че е опасно. Аз не казвам, че Вие сте човек, който сте склонен към фашизъм, защото аз пак казвам, че уважавам Вашия интелект, но казвам, че такова говорене от Вашите уста може да доведе в доста други умове тежко объркване. Това, което правите, е опасно, и Вие не бива да го правите заради каквато и да била политическа полза”, каза още Антон Кутев в обръщението си към проф. Станилов.

Кутев предположи, че колегата му може и да не спекулира, а това да са реални негови убеждения, но това било нецивилизовано и не можело да се прави така. „И вече накрая тезата, че циганите не могат да се интегрират – това ме ужасява. Тези неща, пренесени с още две крачки нататък, водят до понятия, които няма нужда аз да Ви ги обяснявам. Но това е крачка от фашизма. Не казвам, че Вие вървите към фашизма. Казвам, че хора, които Ви вярват, след Вас много бързо и лесно ще стигнат до него. И вината ще е Ваша”, отсече Антон Кутев.

Той бе подкрепен от колегата си от „БСП за България” Георги Михайлов.

Проф. Станилов обаче отговори, че може и да говори опасни неща, но „истината е опасна”. Той обясни, че не иска да се бият циганите, а да се спазват законите. По думите му, социалната коректност в Европа довела до днешното положение.

Професорът добави, че имал циганка докторантка, която била много успешна и била изпратена в чужбина, но тя била изключение.