Еврокомисарят по земеделието информира с писмо българското правителство за намерението си да предложи Годишното финансово споразумение по САПАРД да бъде удължено с още една година. Това означава, че вместо действието на програмата у нас да приключи както е предвидено през декември 2008 г., то ще бъде удължено до 31 декември 2009 г. Продължаването на програмата беше сред основните задачи, които вицепремиерът Меглена Плугчиева постави през месец май на институциите, ангажирани с програма САПАРД, след проведената одитна мисия на Главна дирекция”Земеделие” на ЕК, съобщават от правителствената информационна служба.
Чрез писмото на еврокомисаря до вицепремиера Меглена Плугчиева, министъра на земеделието и храните Валери Цветанов и националния ръководител Димитър Ивановски се признават положените усилия от българска страна за извършените действия по програма САПАРД.

В писмото комисар Мариан Фишър Бойл информира за възможността плащанията с европейски средства по спрените мерки да бъдат възстановени, а разплащанията да се извършват до 31.12.2009 г. Европейската комисия преустанови преди месеци плащанията по 3 от мерките и една подмярка по програма САПАРД - „инвестиции в земеделските стопанства” , „подобряване преработването и маркетинга на селскостопански и рибни продукти” и „развитие и диверсификация на икономически дейности, създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи”/ на обща стойност 178 милиона лева, които в момента се изплащат със средства от националния бюджет/.
Възстановяването на плащанията от Европейската комисия ще започне след представянето на окончателния одитен доклад на одиторската компания Ърнст енд Янг и след съответната оценка на ЕК.

Европейската комисия си запазва правото за наблюдение на изпълнението на предприсъединителната програма.
Удължаването на програмата ще се отрази върху изпълнението на 720 проекта със субсидия на стойност 281 милиона лева. /БЛИЦ