На редовно заседание утре правителството ще обсъди План за 2018 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България, съобщиха от правителствената пресслужба. На заседанието ще се разгледа проект на меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката на България и Министерството на търговията на Китай.

Очаква се МС да одобри протокола от заседанието на Смесената комисия за опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на граничната линия и граничните знаци по българо-македонската държавна граница, проведено на 29 и 30 януари 2018 г. в Скопие. Министрите ще променят наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с постановление 187 на МС от 2000 г.


ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!