Министърът на здравеопазването уволни ръководителя на МБАЛ „Свети Иван Рилски” доц. Румен Стоилов и наложи санкции за нерегламентирани лечебни дейности в болницата, съобщиха от здравното ведомство.
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев днес разговаря с членовете на комисията, назначена във връзка с извършената проверка на дейността на Клиниката по неврохирургия в МБАЛ „Св.Ив. Рилски”. Председателят на комисията проф. д-р Христо Куманов информира д-р Желев за констатациите, изводите и заключенията на комисията относно спазването на нормативните изисквания в провереното лечебно заведение.
Комисията е констатирала груби нарушения на нормативните изисквания – липса на разрешение за извършване на дейности по трансплантация в частност на хемопоетични стволови клетки без налични научни доказателства за положителен лечебен ефект при пациенти с неврологични заболявания, отсъствие на положително становище от комисия по етика, както и безспорно констатирани нарушения на чл. 79 от Закона за здравето, който императивно разпорежда медицинската помощ да се осъществява чрез прилагане на утвърдени от медицинската наука и практика методи и технологии.


Въз основа на заключенията в доклада министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев издаде заповед, с която за допуснатите нарушения в лечебното заведение отстранява от заеманата длъжност ръководителя на МБАЛ „Св.Ив.Рилски” доц. Румен Стоилов. В съответствие с разпоредбите на Закона за здравето и Закона за лечебните заведения ще бъдат наложени наказания и на медицинските специалисти в МБАЛ „Св.Ив.Рилски”, участвали в нерегламентираната медицинска дейност, посочена в доклада на комисията.

Докладът и цялата документация от проверката на комисията ще бъдат предоставени на съответните компетентни органи – Прокуратура, ДАНС, Икономическа полиция.


В заключението на комисията в състав: Председател: Проф. Христо Куманов, изпълнителен директор на ИАТ; Членове: Проф. Драган Бобев, национален консултант по Детска трансплантология; Проф. Иво Кременски, началник на Национална генетична лаборатория, към СБАЛАГ „Майчин дом”ЕАД; Проф. Добрин Свинаров, началник на Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология в МБАЛ”Александровска”ЕАД; Д-р Момчил Енчев, гл.експерт в Д”МД” в МЗ; Галя Маринкова, държавен експерт в Д”БС” в МЗ; Милена Минкова, гл.инспектор в „Инспекторат” на МЗ; се посочва следното:

"МБАЛ”Св.Ив.Рилски”ЕАД няма разрешение за извършване на дейности по трансплантация и в частност на хемопоетични стволови клетки. Болницата не може да извършва и научни медицински изследвания, по реда на Глава VII, Раздел ІV от Закона за здравето, включващи трансплантация, поради липсата на разрешение за тази дейност.

До момента няма научни доказателства за положителен лечебен резултат при прилагане на хемопоетични стволови клетки при пациенти с неврологични заболявания.

Съобразно чл.197 от Закона за здравето Министерството на здравеопазването организира и контролира провеждането на научни-медицински изследвания върху хора.

Извършването на медицински научни изследвания върху хора може да бъде осъществявано при стриктно спазване на изискванията на чл.197, 198, 201 и 203 от Закона за здравето. Съгласно тези норми медицинското научно изследване се осъществява при осигуряване на максимална безопасност за здравето на изследваното лице. Интересите на изследваното лице са по-важни от научните и финансовите интереси на изследователя във всеки етап на медицинското изследване.

Изричната разпоредба на чл. 198, ал.1 от Закона за здравето гласи:
Медицински научни изследвания върху хора не се извършват, когато:
1. противоречат на закона или на медицинската етика;
2. не са представени доказателства за тяхната безопасност;
3. не са представени доказателства за очакваните научни ползи;
4. не съответстват на поставената научна цел и на плана за провеждане на научното изследване.

Недопустимо е вземането на средства от пациенти включени в медицинско научно изследване, напротив те следва да бъдат компенсирани финансово от изследователите, както и да бъдат застраховани от тях за случаи на увреждания на здравето или смърт.

Провеждането на медицински научни изследвания върху хора се извършва само след получаване на положително становище от комисия по етика и под контрола на министъра на здравеопазването.
Извършваните дейности по трансплантация са също в нарушение на чл.79 от Закона за здравето, който императивно разпорежда медицинската помощ да се осъществява чрез прилагане на утвърдени от медицинската наука и практика методи и технологии.

Извършваните дейности по трансплантация от клиниката по неврохирургия и „АСМП- МЦ Просел” ООД влизат в противоречие с нормите на медицинската етика.

Присаждането на хемопоетични стволови клетки при пациенти с неврологични заболявания се е извършвало в нарушение на действащата нормативна уредба", посочват от комисията.


БЛИЦ припомня, че междувременно стана ясно, че болница "Св. Иван Рилски" е прекратила договора за отдаване под наем на помещения на медицински център "Фокус-5". Разследване на вестник “Труд” установи, че центърът е предлагал на умиращи пациенти и на парализирани болни лечение със стволови клетки, без никъде по света да е доказан техният ефект.

Решението за изнасянето на центъра е взето по взаимно съгласие и е със задна дата – 1 юли, съобщиха от ръководството на “Св. Иван Рилски”. От там обясниха, позицията си със становището на Изпълнителната агенция по трансплантации, която смята присажданията на стволови клетки на пациенти с неврологични заболявания за незаконни.

Чрез сина си Атанас Матеев (21 г.) и майка си Елена Василева (82 г.)с дялове във “Фокус-5” и работещата с него лаборатория по стволови клетки “Просел”, съсобственик е и зам.-здравният министър Матей Матеев.
Операциите без ефект са извършвани в продължение на две години от лекарите от Клиниката по неврохирургия първо в Александровска болница, а по-късно в “Св. Иван Рилски”, начело с проф. Венцеслав Брусарски.
Заради съмнителните процедури със стволови клетки, преди 10 дни здравният министър д-р Евгений Желев назначи проверка.

За безсмислените операции издъхващите пациенти са броили между 2000 и 3900 лв. Някои от тях са били принудени да продават апартаментите си, за да набавят непосилната за тях сума. Майка от Бургас например е платила 7000 лв., защото на дъщеря й са правили две трансплантации на стволови клетки. Доктори сигнализираха, че разходите по извършваните процедури със стволови клетки са излизали не повече от 500 лв. А болните е трябвало да броят и по 8 пъти повече. Чавдар Ботев, управляващ на тъканната банка “Просел” (която работи с медицинския център “Фокус-5”), заяви, че процедурата е струвала около 4000 лв. Колкото са искали на болните. /БЛИЦ