В своя фейсбук профил Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, предложи интересна задача, адресирана до депутати и министри, която бързо привлече вниманието.

Ето и задачата:

МОД (Максималният Осигурителен Доход) в Германия е 7100 евро в западните провинции и 6700 в източните. Месечно. Умножете по 12 и ще получите годишния. А сега сравнете със Средния Осигурителен Доход (СОД) - вж. годишната стойност по-долу. И това не е всичко! За здравното осигуряване МОД е различен и е още по-малък.

Ако искате да сравняваме МОД в Германия и България със съответната средна брутна  работна заплата,  СРЗ в Германия  е 3985 евро.
В България МОД е 3000 лева, СРЗ е 1520 лева, а СОД е 1166 лева.

Среднопретеглено МОД към СРЗ в Германия е едва 1.65 към 1.00!  А в България е 1.97 към 1.00. Подобна е разликата и в съотношението МОД към СОД.

И сега въпросът е:

Ако искаме да сме като германците, с колко лева трябва да намалим Максималния Осигурителен Доход?

Ако сте отговорили:  "трябва да намалим МОД с  492 лева, може да преминете на следващо ниво!

Към Задача номер 2:

Като използвате формулата за определяне размера на пенсията от КСО, допуснете,  че ще се пенсиониране през 2022 г., когато Максималната пенсия е предвидено да бъде 1500 лв. и вашият 40-годишен стаж е минал като миг, но винаги сте се осигурявали на МОД, какъв е бил този МОД и с колко трябва да намалим МОД в България, за да не ощетяваме осигуряващите се на МОД с пенсията, която ще получат?

Ако сте отговорили:

или ще намалим МОД на 2778 лв., при максимална пенсия от 1500 лв.

или ще запазим МОД на 3000 лв., но ще увеличим максималната пенсия на 1620 лв.,

то тогава средната класа вероятно ще гласува за Вас.