Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува в интернет страницата си първия информационен клип за предстоящите избори на 26 март. Във видеото с продължителност 30-секунди се разяснява, че България е Република с парламентарно управление и че гласуването е задължително.
Посочено е и че право да подават глас имат лицата навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват присъда лишаване от свобода.