Дългоочакваната поръчка за доставка респ. купуване на 12 500 машини за гласуване най-после бе обявена от Агенцията по обществени поръчки (АОП).
В нея има неизпълними условия. Най-напред в рамките на 12,5 млн. лв. трябва да бъдат осигурени не само устройствата, но и техният софтуер, техниците по поддръжката и да бъдат сертифицирани. Посочено е, че кандидатите трябва да са най-малко двама. Досега от изборите през 2014 г. до президентските през 2016 г. в подобна процедура участва и печели единствено „Сиела Норма“. При това стойността на доставяните под наем устройства е била между 1400 и 1750 лева за машина.

В момента сумата е далеч по-ниска, срокът за доставка изключително кратък, а експертите от „Сиела Норма“ са категорични, че устройства могат да бъдат доставени от Филипините или Еквадор с кораби. Устройствата от Холандия, на които разчитаха от Министерския съвет, са за скрап, съобщава „Труд“. Те не са били използвани от 2014 г.