До края на май може би всички училища ще имат Wi-Fi мрежи, които покриват цялата училищна територия, и защитена интернет среда. Това съобщи в Ловеч министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той участва в дискусия на тема "Образование", част от Платформата за граждански диалог "Европа в нашия дом" на ГЕРБ.

В нея се включиха още кметът на Ловеч Корнелия Маринова, народни представители, общински съветници, хора от педагогическата общност и др. "Много са предизвикателствата пред нас като система, но две са основните - да обхванем, включим и приобщим всяко едно дете в системата и, второ, да я модернизираме така, че да даде необходимите компетентности и шансове за пълноценен живот и трудова реализация", каза просветният министър. По думите му отпадането на децата е най-важната битка не само пред образователната система, но и пред държавата, и тя зависи най-вече от социално-икономическото развитие на страната.

Според Вълчев първоначалното записване на децата в училище е по-лесната част; по-трудни са ежедневните посещения; най-трудната е да са ефективно приобщени и да придобият знанията и уменията. "Задължени сме да преструктурираме и приема, да насърчим професионалното образование. То задържа деца в страната и районите, помага на българския бизнес", акцентира още образователният министър. Той посочи още, че развитието на държавата ще бъде спъвано именно от недостиг на подготвени кадри.

"Бюджетът никога не е достатъчен. Ние обаче казахме, че през този мандат най-важни са учителите. С 1,380 млрд. лв. ще бъдат повече средствата през 2021 г. спрямо 2017 г. за учителите", съобщи Красимир Вълчев. По думите му учителите са и ще бъдат най-важният фактор в образованието. "С тези 1,380 млрд. лв. можем да направим училищата най-красивите сгради не само в България, но и в света, но те ще бъдат само едни красиви домове. Те няма да бъдат училища, ако няма учители", каза министърът.

Народният представител Иван Миховски информира, че по данни на Регионалното управление на образованието в Ловеч в последните десет години всички училища в областта са участвали в проекти, финансирани основно по две оперативни програми - "Развитие на човешките ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж". Общата стойност на проектите само по тях е повече от 8 млн. лв. - разплатени до момента. Средствата са използвани за обзавеждане на класни стаи, купуване на оборудване, подобряване на спортни площадки и дворове и др. Над 1,2 млн. лв. са средствата по програмите "Еразъм", "Леонардо да Винчи", "Учене през целия живот", "Коменски" и др.