Проектът за здравен портал е съвместен между министерствата на здравеопазването и на държавната администрация и се финансира от двете ведомства. Изработен е Национален здравен портал за 7.6 млн. граждани, а допълнително за 40 000 служители е изграден модерен, защитен електронен личен амбулаторен картон (еЛАК). Тази позиция разпростаниха до медиите от министърството на държавната администарция.
През април 2007 г. е подписано споразумение, под което стоят подписите на д-р Румяна Тодорова – директор на НЗОК, министъра на здравеопазването по онова време проф. Радослав Гайдарски и министъра на държавната администрация Николай Василев. НЗОК е отказала да предостави данниите за общопрактикуващите лекари и това е причината те да се регистрират сами, обясняват още от министреството.
Здравният портал не дублира дейността на НЗОК, защото споразумението за него е от април 2007 г., а през през септември 2008 г. НЗОК обявява поръчка за здравен портал само за здравноосигурените българи.
Проектът е на стойност 1 200 000 без ДДС, от които: 300 000 лв. за портала, влючително лицензии за сигурността на системата, 600 000 лв. за лицензии и изработване на системата еЛАК, 150 000 лв. за интегриране на системата към системата на около 40% от общопрактикуващите лекари, 150 000 лв. за изграждане на интеграционни компоненти и за останалите общопрактикуващи лекари, както и за поддържане на системата. /БЛИЦ