Държавен фонд „Земеделие“ наказа строго бизнес фамилията Кацилови от хаджидимовското с. Копривлен – след 2-годишна съдебна битка фондът успя да получи от Темида зелена светлина да си прибере от дъщерята Вероника Кацилова отпуснатата й финансова помощ за строежа на къща за гости в размер на 391 160 лв.

Освен стандартните причини за актовете на ДФЗ – непостигане на заложените в бизнес плана финансови показатели за 3 поредни години и неизпълнение на задълженията за създаване на трудова заетост, в конкретния случай фондът констатира и „функционална несамостоятелност и изкуствено създадени условия за получаване на помощта“, пише struma.bg.

Иначе казано, за да получи парите, Кацилова спестила на ДФЗ информацията, че съседните 2 туристически обекта са на баща й Иван Кацилов и трите общо представляват един общ спортно-развлекателен център без огради помежду им, с общи пътища, общи клиенти и т.н. Ако беше декларирала това съседство, със сигурност нямаше да вземе и 1 лев от ДФЗ.

Парите, отпуснати на Кацилова по договор от 15 октомври 2014 г., са по мярка за подпомагането на развитието на селските райони и са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

С тях бизнес дамата прави спортен комплекс с места за настаняване в съседство с още други два аналогични проекта на бащините фирми „Славянка турс“ ЕООД и „Рибарник Неврокоп“ ЕООД, и така трите къщи за гости формират един общ туристически комплекс.

Според съда това свидетелства „за целенасочени действия на бенефициерите и намерение за получаване на предимство в противоречие с целите на мярката по смисъла на чл. 4, § 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011 г., водещи до изкуствено създадени условия и функционална несамостоятелност“.

Магистратите са категорични, че така всъщност едно инвестиционно намерение е било разделено на 3 проектни предложения с цел заобикаляне на ограничението за максимален размер на общите допустими разходи по проект.

Доказателство в тази посока е фактът, че трите туристически обекта се намират в един урегулиран имот в местността Свети Петър, с. Гайтаниново.

През 2012 г. бащата Иван Кацилов учредява право на строеж и безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на фирмата на дъщеря си ЕТ „В. Кацилова“, за да направи нейната къща за гости.

В съдебна зала вещи лица доказват, че има прекалено много съвпадения, за да могат трите къщи да се приемат като отделни места за настаняване, случайно оказали се съседи. Установено е, че обектите на „Рибарник Неврокоп“ ЕООД, „Славянка турс“ ЕООД и на ЕТ „В. Кацилова“ са с еднотипна архитектура и визия, изградени с еднакви строителни материали, без налична ограда помежду им, която да ги разделя и обособява, като изградените транспортни алеи между обектите позволяват общо ползване на зоните за спортни игрища.

Трите проекта се рекламират като общ обект „Еко комплекс Белите скали“ на интернет сайт и е налице ползване на общи транспортни средства с „Рибарник Неврокоп“ ЕООД по силата на договор за сътрудничество от 01.03.2019 г.

В същия договор е налице и уговорка между баща и дъщеря за общо ползване от клиентите им на басейна и спортните площадки в спортно-развлекателен център „Белите скали“, както и на свободен достъп от клиентите на едноличния търговец до комплекса на „Рибарник Неврокоп“ ЕООД и до ресторанта.

По проектите на „Славянка турс“ ЕООД и ЕТ „В. Кацилова“ е установен един и същи изпълнител на строително-монтажните работи – „БКС“ ЕООД. Изпълнителят на СМР за проекта на „Рибарник Неврокоп“ ЕООД е „А-строй“ ЕООД, дружество, което е оферент по другите заявления за подпомагане.

При осъществената проверка на бенефициерите е установено наличието на многократно упълномощаване от един на друг помежду им във връзка с изпълнението на поетите от тях ангажименти към ДФ „Земеделие“, в това число подписване на договори, анекси към договори, подаване на заявки за плащане, и е констатирано водене на счетоводството на трите дружества от едно и също лице – управителя на „Рибарник Неврокоп“ ЕООД К. Панев.

С окончателно съдебно решение, в сила от началото на тази седмица, В. Кацилова освен че ще трябва да върне на ДФЗ огромната сума, е осъдена и да плати на фонда и 7729,92 лв. адвокатско възнаграждение.

Сумата от близо 400 000 лв. едва ли ще разори семейството, което е със сигурност най-заможното в с. Копривлен и доста над средните стандарти въобще за страната.

Иван Кацилов е бившият собственик на предприятието за скално-облицовъчни материали „Копривлен мрамор“, което бе приватизирано от него през 1999 г. и през 2017 г. продадено на кипърска офшорка. В Търговския регистър името му се свързва с доста фирми, сред които са „Домът за вас“ ЕООД, „К.Г.Инвест 2020“ ЕООД, „Екоин“ ООД, „Кацилов и синове ООД“ и др.

Двете му къщи за гости в комплекс „Белите скали“ също бяха построени с пари от ДФЗ – фирмата му „Рибарник Неврокоп“ получи за едната субсидия от 379 000 лв., а другото му дружество „Славянка турс“ взе от ДФЗ за другата къща за гости  335 000 лв.

За момента остава висящ въпросът как фондът не е направил връзката между двете съседни къщи с общ собственик, които са в същия казус за функционална несамостоятелност, както след присъединяването към тях на къщата на дъщерята.

Самият комплекс „Белите скали“ се рекламира като спа комплекс на 20 километра от град Гоце Делчев и 26 километра от курортен комплекс Огняново. Той е доста луксозен – освен SPA център има басейни и външно джакузи, сауна и парна баня. Показват го и цените – в този сезон 1 нощувка за двама възрастни е 155 лв.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук