Статистическата служба на Германия е анализирала цените на голям брой продукти и услуги в различни категории, като храна, напитки, тютюн, дрехи, енергия, транспорт, телекомуникации, културен живот и забавления, хотели и ресторанти, в 40 европейски страни. 

В почти всички раздели изпъкват имената на няколко балкански държави,  най-вече Турция и Северна Македония. България също е направила впечатление на германците със своите цени. 

Какъв е резултатът от анализа на цените в Европа - вижте на pochivka.blitz.bg!