Има една поговорка: "Няма да отнесете нищо в другия свят". Но, очевидно, циганите мислят по различен начин. Иначе как може да се обясни невероятният полуабсурден лукс на гробовете на бароните им. И ако в България техните гробници ни се виждат свръзлуксозни и екстравагантни, вижте какво правят богатите цигани в Русия.

Циганските погребални процесии понякога могат лесно да бъдат объркани с преместването на хора от една къща в друга. Въпреки че ромите са християни, техните погребения са коренно различни от общоприетите. За тях се счита, че е нормално да се предостави на починалия пълен комфорт в задгробния живот.


Още можете да прочетете на pochivka.blitz.bg