Airbnb е платформа, известна по цял свят. Много хора й се доверяват. 

Разбира се, понякога измамниците се възползват от популярността й и прилагат схемите си именно там.

Разкриха най-често срещаните измами на Airbnb.

Кои са те, виж в pochivka.blitz.bg.