Изследователи откриха истински изгубен свят в една необичайно дълбока и широка карстова дупка в Южен Китай. В това старинно подземно пространство те очаквали да намерят флора и фауна, неизвестни на науката.

Те изследвали сеноте – естествена яма или карстова дупка, образувала се от срутването на скална маса в карстов терен, при което се разкриват канали на подпочвени води. 

Тази яма, обаче, била необичайно голяма. А това, което намерили на дъното, било "цял нов свят". Какво е то - вижте на pochivka.blitz.bg!