Тошко и Петко току-що са се сприятелили с Марийка и искат да разберат кога е рожденият ден.  
Марийка им дава списък с 10 възможни дати, както следва: 


МАЙ: 15,16,19 

ЮНИ: 17, 18 

ЮЛИ: 14,16 

АВГУСТ: 14, 15, 17 

След това Марийка казва на Тошко и Петко поотделно съответно месеца и датата на рождения си ден. 

Тошко заявява: Не знам кога е рожденият ден на Марийка, но съм сигурен, че и Петко не знае. Петко отговаря: Първоначално не знаех кога е рожденият ден на наша Марийка, но сега вече знам. Тошко заключва: Тогава аз също знам кога е рожденият ден. Е, кога е родена Марийка? 

Логиката: 

От условието става ясно, че Тошко знае месеца, а Петко знае датата. От първото твърдение знаем, че Тошко е сигурен, че Петко не знае кога е рожденият ден, следователно май и юни трябва да бъдат отхвърлени (датата 19-и се появява само през май, а 18-и само през юни). Или с други думи, ако Тошко имаше подсказка от Марийка, че рожденият ден е през май или юни, тогава той нямаше как да бъде сигурен, че Петко не знае кога точно е родена. 18-и и 19-и са единствените дати, които не се повтарят - знае ли Петко някоя от тях, знае и месеца. Следователно, след като Тошко казва, че е сигурен, че Петко не знае кога е рожденият ден, Петко също разбира, че двата месеца май и юни отпадат. Тогава Петко може да отгатне кой месец е - остават юли и август. Той знае точната дата и заявява едва след като Тошко се е изказал, че вече знае кога е рожденият ден на Марийка. Следователно не може да е на 14-и, защото като дата се появява и през юли и през август, т.е. нямаше как Петко да е сигурен в кой от двата месеца е, ако Марийка му беше казала 14-и. Остават следните дати: 16 юли, 15 август и 17 август. Ясно е, че Петко, знаейки датата, при така отсените възможности вече ще разбере и месеца. От последвалото заключение на Тошко разбираме, че и той вече знае кога е рожденият ден. Следователно трябва да е юли, защото, ако Мара му беше казала, че месецът е август, при наличието на две дати през този месец - 15-и и 17-и, Тошко не можеше да бъде сигурен коя от двете е и нямаше как да твърди, че знае кога точно е рожденият ден. 

Отговор: 

16 юли!