Две секретарки си говорят:

- Как е шефът ти?

- Ами как... Подари ми кожено палто, пръстен, гривна, огърлица... Поиска ръката ми.

- Мръсник,  вече е решил да икономисва!