На всяка от четирите карти има число от едната страна и цвят от другата, пише Obekti.bg.

Имате следното твърдение: 

„Ако една карта има четно число от едната страна, тогава обратната ѝ страна е синя.“

Въпросът е: 

Кои карти трябва да обърнете, за да проверите твърдението?

Помислете добре.

Ето и отговорите:


- Трябва да обърнете картата с номер 8, за да се проверите, че обратната ѝ страна е синя.

- Не е нужно да се обръщате картата с номер 5, тъй като твърдението не казва нищо за картите с нечетни номера. „Обратната страна на всички карти с четни числа е синя“ не означава автоматично, че, обратната страна на всички нечетни трябва да не е синя.

- Не е нужно да обръщате синята карта - без значение какво число е отпечатано върху лицевата ѝ страна, това няма отношение към достоверността на твърдението.

- Трябва да обърнете червената карта - ако на нея е изписано нечетно число, тогава твърдението е невярно.

- Накратко, за да се проверите твърдението, което трябва да обърнете картата с номер 8 и червената карта.