Изключете логическото си мислене, отпуснете се и отговорете на тези три въпроса, насочени към вашето подсъзнание. Не мислете дълго за отговорите – отговорете това, което първо ви идва наум. Ако трябва, запишете отговорите. В края на теста ще научите по нещо за себе си.

1. Представете си следните пет животни. Подредете ги едно след друго.

 крава, тигър, овца, кон, прасе

2. Опишете всяко в списъка с по една дума:

Кучето е...
Котката е...
Плъхът е...
Кафето е...
Морето е...

3. Помислете за петима души, които са важни за вас. Изберете за всеки от тях един от следните цветове. Можете да избирате само по един цвят за един човек.

жълто, оранжево, червено, бяло, зелено

1. Редът на животните е редът на приоритетите в живота ви.

Крава – кариера
Тигър – себеуважение
Овца – любов
Кон – семейство
Прасе – пари

2. Ето какво е подсъзнателното ви отношение към живота:

Кучето – така виждате себе си.
Котката – така виждате своя настоящ или бъдещ партньор.
Плъхът – така виждате враговете си.
Кафето – това е отношението ви към секса.
Морето – така гледате на живота си като цяло.

3. Ето какво означават цветовете, които сте избрали за хората в живота си:

Жълто – човек, който никога няма да забравите и е оказал значително влияние върху живота ви.
Оранжево – човек, когото смятате за истински приятел.
Червено – човек, когото обичате с цялото си сърце.
Бяло – човек, който смятате за сродна душа.
Зелено – човек, когото ще помните до края на живота си.

Твърди се, че резултатите са точни в 97% от случаите. Съгласни ли сте?

Източник: Bright Side