87 са действащите свлачища във Варна и крайградските зони по списък на регистрираните и наблюдавани свлачищни процеси към 1 юли 2014 г. според специалистите от “Геозащита". Едното от тях е на територията на община Аксаково и се намира до пречиствателната станция за отпадни води “Златни пясъци”, а други 4 свлачища също работят в курорта, пише "Монитор".
9 са опасните зони в курорта Чайка, а едно свлачище функционира на територията на близкото село Звездица. Всички останали 72 зони със свличане на земни маси са на територията на Варна, отчитат специалистите от &ldquo;Геозащита&rdquo;. Само 6 от всичките 87 зони са стари. Това са свлачищните циркуси Виница, Варна, Сакама дере &ndash; Паша дере, Прибой, Златни пясъци и Аладжа манастир. Останалите зони са се сформирали в периода 1980-2012 г., предимно в резултат на човешката дейност, коментират специалистите. <br /> <br /> Според тях главните причини за активизиране на земните пластове са условно разделени в две групи &ndash; в първата са топографското разположение, особеностите на цялостното геолого-тектонично развитие и морфологията на районите, интензивността на валежите и морската абразия. Към втора група са състоянието на ВиК мрежите и експлоатацията им в потенциално опасните райони, лошата поддръжка на изградените дренажи и противоабразивни съоръжения, вертикалната планировка, изготвянето на частични застроителни решения, липсата на дъждовна и битова канализация, както и незаконното строителство./БЛИЦ<br />