Светофар се оказа вграден в сграда на бул. “Дунав“ в Пловдив. Той е там отдавна, а сградата е била проектирана за строеж около него. 

“По-скоро новото съоръжение, а именно сградата, засяга старото. Куриозното е, че се касае за засягане на надземна мрежа на техническата инфраструктура. Искам да обясня, че при строителство в градски условия, съоръженията се засягат почти ежедневно. В повечето случай, обаче, става въпрос за подземна инфраструктура и това остава незабележимо“, каза инж. Борислав Кръстев.

Според него, по всяка вероятност, строителството на сградата за момента е замразено.Строителният надзор е категоричен, че строителят трябва да разреши проблема за собствена сметка. 

Борислав Кръстев допълни, че няма ясен срок, за това, до кога строителят трябва да извърши корекцията на светофара. Вероятно това ще стане, преди сградата да влезе в експлоатация, допълни той.


Източник: Нова телевизия