Строежът на най-дългият тунел у нас е на финалната права. Става дума за тунел „ Железница“. Съоръжението ще е с дължина около 2 км, с две отделни тръби в посока и ще бъде най-дългият пътен тунел у нас. Към него са включени два обслужващи пътя от двете му страни, както и хеликоптерна площадка.

Тунелът се изгражда по нов австрийски метод - прокопават се около 1,5-2 м на денонощие и веднага след това се прави първичната облицовка на съоръжението с крепежни елементи и армиран пръскан бетон, предаде economynews.bg.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. е насочена към развитието на основните видове транспорт – железопътен, пътен, воден, интермодален, както и на съвременни информационни системи за управление на трафика.

Тя се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Бенефициентите по програмата са държавните компании, отговорни за изграждане и поддръжката на големите инфраструктурни проекти в страната. Крайните ползватели на проектите по оперативната програма обаче са всички граждани и гости на Република България.