"Топлофикация Враца" инвестира в модернизация на производството, енергийна ефективност, безопасни условия на труд, екологични проекти и повишаване на квалификацията на работещите." каза изпълнителният директор на дружеството инж. Радослав Михайлов. Той определи заложените от тях цели в бизнес плана на централата като изцяло съответстващи с националните и европейските приоритети и законови изисквания в областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие.

"Производството на енергия от възобновяеми източници все повече се превръща в подходяща алтернатива на вече съществуващите способи и практики в индустрията, както по света, така и в България. Поради тази причина, вече 10 години ние използваме биогорива в енергийния микс." коментира инж. Михайлов.

Той обясни, че биомасата се образува от остатъци от растителни култури и е подходящ природен ресурс за получаване на енергия. По думите му този вид гориво е възобновяем енергиен източник, защото като природен продукт непрекъснато се възстановява. Според инж. Радослав Михайлов с внедряването на биомаса са подобрили качеството на въздуха в града и са успели да задържат цената на топлинната енергия на фона на драстичното увеличение на въглеродните емисии и природния газ.