Окръжният съд в Търговище уважи искането на Софийската градска прокуратура за отстраняване от длъжност на Ешреф Ешрефов, обвинен в участие в организирана престъпна група.

Това съобщи говорителят на институцията Десислава Здравкова. Съдебното заседание на 23 май беше при закрити врата поради наличие на класифицирана информация. 

Ешрефов е привлечен като обвиняем за това, че в периода от началото на 2019 г. до момента е участвал в организирана престъпна група в Омуртаг и на територията на общината с цел извършване съгласувано в страната на престъпления по чл. 282 (Престъпления по служба) и др. от Наказателния кодекс, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода” повече от три години.

Групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица.

Делото днес е образувано по искане на Софийската градска прокуратура.

В искането се посочва, че предвид естеството на длъжността „кмет на община“, каквато обвиняемият заема, при неотстраняването му съществува реална опасност Ешрефов да създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. 

Защитата направи искания за спиране на настоящото производство до произнасяне на окончателно решение по делото за касиране на местните избори, както и за служебно изискване на препис от решението или на цялото дело.

Съдът прецени, че няма основание за допускане на тези искания, тъй като двете производства нямат общо нито по предмет, нито по страни, нито става въпрос за преюдициален спор, чиито изход може да повлияе на изхода на това производство, каза Здравкова.

Съдебният състав прие, че служебното положение на обвиняемия, заеманата от него длъжност, както и служебните му правомощия създават обективно основателно съмнение, че ако не бъде отстранен от длъжност, може да попречи на правилното изясняване на делото от фактическа страна и съществува реален риск за манипулиране на доказателствения материал.

Ръководната позиция, която заема един кмет на община, и съответно притежанието на дисциплинарна и административна власт върху свидетелите като участници в наказателния процес, може да доведе до затрудняване на обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, каза Десислава Здравкова.

На следващо място обвиняемият е участник в предизборната кампания, като е вписан като кандидат за народен представител.

Разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс задължава кандидат, заемащ служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително да ползва отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите, т.е.  по силата на тази разпоредба на обвиняемия е забранено да изпълнява функциите на кмет до обявяване на резултатите от изборите.

Съдът, като взе предвид и високата степен на обществена опасност на престъпленията, в извършването на които е привлечен обвиняемият, с които се уронва престижът и доверието на гражданите в местното самоуправление, отстрани Ешреф Ешрефов от заеманата от него длъжност „кмет на община Омуртаг“, посочи говорителят на Окръжния съд в Търговище.

Определението на Окръжен съд – Търговище подлежи на обжалване и/или протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Варна.