Перник преминава на воден режим, съобщи за NOVA кметът Станислав Владимиров. От понеделник вода ще има сутрин от 5 до 10 часа и вечер от 17 до 22 часа. Предложението на кмета е съгласувано с възможностите на местно водоснабдително дружество.

Водният режим е съобразен и с изискванията на МОСВ месечно от язовир “Студена” да се използват не повече от 1 милион кубични метра вода.

От своя страна ВиК трябва да осигурят наличност на повече екипи за отстраняване на потенциални аварии. Опасенията са, че периодичното спиране на водата ще създаде условия за проблеми по мрежата.

Наличният обем на язовир “Студена” в момента е малко над 5 милиона кубични метра вода. Сметките на кмета показват, че това количество ще стигне на града за около 5 месеца.