Поройни дъждове са нанесли сериозни щети по прогнозна стойност за около 150 000 лева на улици в Свищов и селата в региона. Вече работи комисия, която да огледа пораженията и да направи оценка на евентуалните необходими средства за възстановяване на щетите.
Постоянно обаче се появяват допълнителни поражения, с които сумата ще се увеличи. В Свищов по-сериозните щети са по ул. „Иларион Макариополски”, където е прелял един от главните канализационни колектори. Появили са се сериозни кухини под пътната настилка след преливането на колектора.