ВАС върна дело за дискриминация в Старозагорския окръжен съд и му разпореди да се произнесе отново, след като там вече веднъж отхвърлили жалба на майка срещу заведение, което искало надценка за играещи деца, пише "Монитор".

След продължили близо 30 месеца митарства по съдебните инстанции майка на 3 непълнолетни деца от Стара Загора успя да докаже, че е станала жертва на дискриминационно отношение в заведение, в чието меню била записано, че дължи 50-процентна надценка на сметката, ако рожбите й се заиграят между масите.

В социалните мрежи Живка Александрова написа: „Делото срещу едно старозагорско заведение, което преди 2,5 години си позволи да заплашва с такса „Дете" е решено от ВАС, в полза на всички деца и родителите им. Това решение лично за мен, не само като жалбоподател, но и като родител, е глътка въздух и лъч надежда, че все пак в съдебната ни система има мислещи и съвестно работещи хора“.

Александрова припомня, че Комисията за защита от дискриминация и Старозагорският административен съд не са установили дискриминация в конкретния казус, но състав на Върховния административен съд с председател Здравка Шуменска в свое заседание от 26 февруари т.г.е заел коренно противоположна позиция. Върховните съдии отменят предходните решения и връщат делото обратно в Града на липите за ново произнасяне, а КЗД ще трябва да плати 500 лв. за направените от Александрова разноски за адвокат. В мотивите за отмяната на предходните решения съдиите са записали дословно: „Съгласно надписа, нарушението на изискването за недопускане на детска игра се санкционира със сума, която е обвързана със сметката за консумация.

Това означава, че по същество, при преценка на представител на заведението, че е допуснато нарушение (детска игра), за съответната категория посетители по този начин се въвеждат различни, по-високи цени, отколкото за останалите посетители на заведението, а това без съмнение ги поставя в особено неблагоприятно положение в сравнение с последните. Това е нарушение не само на забраната по чл. 4, ал. 1 от Закона за туризма за предоставяне на туристически услуги в туристически обекти на цени в различен размер, но и по-неблагоприятно третиране на основата на признака „семейно положение“, представляващо проява на пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация“.

Репортерска проверка в заведението установи, че скандалният надпис вече го няма в менюто.