В момента в региона на Перник има 47 приемни семейства. Това е причината само четири деца да обитават в момента Дома за медикосоциални грижи в града.
Преди една година броят на малчуганите, отглеждани в социалното заведение, е бил 20. Това обяви директорът на Регионална дирекция &ldquo;Социално подпомагане&rdquo; за област Перник Ивайла Касърова.<br /> <br /> Част от обитателите на дома са реинтегрирани в биологичните им семейства, други са осиновени или настанени при приемни родители. Предстои извеждането от дома на едно от останалите там четири деца, другите три са оценени по проекта &ldquo;Детство за всички&rdquo; и са с много тежки увреждания. <br /> <br />