Перник остава без топла вода през август. Топлоподаването ще бъде спряно в целия град и ще бъде възстановено на 4 септември, съобщиха от местната „Топлофикация”. През това време ще бъде извършен планов ремонт на съоръженията. 

Ремонтните дейности ще обхванат както парогенераторите, така и съоръженията за пречистване на димните газове и отделни участъци от топлопреносната мрежа. Профилактиката е ежегодна. Целта е съоръженията да се подготвят за работа през зимата и да се намалят авариите през новия отоплителен сезон, каза изп. директор на "Топлофикация" Ясен Кацаров. 

По-голямата продължителност на ремонта той обясни с предстоящата модернизация на хладилния цикъл на пети парогенератор. 

"Подмяна на старите хладилни помпи с нови, модерни, икономични, високоефективни. За да се разрушат старите фундаменти и да се изградят новите, и бетонът да набере якост са необходими поне 28 дни", каза Кацаров.

Плановият ремонт трябваше да започне още на 5 юли, но заради настъпили промени в разчета на доставките на оборудване и в ремонтните графици на подизпълнителите, както и производствената необходимост, той беше отлаган два пъти.