В рекордно кратки срокове, въпреки празничните и почивни дни, в Перник беше изграден и пуснат в експлоатация първи участък от оросителната инсталация на сгуроотвал "Седми септември". За това става ясно от съобщение на "Топлофикация Перник". Дейността е предприета във връзка с получените сигнали за запрашаване на въздуха от повърхността на сгуроотвала и в изпълнение на предписанията на компетентните институции.

Участъци от шламохра-нилището вече са били омокряни с помощта на мобилна водоноска, разстилана е почва върху терени от западната част на депото. Процесът се ускорява с помощта на допълнителна техника. Доставени са още мобилна помпа, тръбопроводи и разпръсквачи за изграждане на повече звена на инсталацията за оросяване на сухи участъци от шламохранилището.

Продължават да се изграждат нови участъци от оросителната инсталация и ще се насипва почва в северната и в западната част на депото. Поради значителната площ - 450 дка, дейностите по насипване ще продължат и през следващата седмица, уточняват от "Топлофикация".

„Правим всичко възможно да решим ефективно и бързо проблемите със запрашването от шламохранилището. Благодаря на колегите си, които се трудиха по време на великденските празници и се извинявам, ако сме причинили неудобства на Перничани. Работим под постоянния надзор на РИОСВ-София. Надяваме се на съдействие от всички държавни и общински органи, тъй като проблемите около шламохранилищата до голяма степен възникнаха от бавни административни процедури, обжалвания на различни НПО и дълги съдебни саги“, обясни изпълнителният директор на пернишкото парно Ясен Кацаров.

„В момента работим активно по реализирането на инвестицията ни за производство на електроенергия само от природен газ извън отоплителния сезон. За тази цел миналата година закупихме три газови генератора. Съоръженията ще използват като гориво природен газ“, каза още Кацаров.

Той обясни, че когенерационните мощности ще бъдат монтирани в ново хале. Ще бъдат обособени спомагателни трасета за вода, пара, газ и други. „Дългосрочните ни планове са да преминем на газ извън отоплителния сезон. За да се случи това, е необходимо да инвестираме в нов котел, а основната мощност на ТЕЦ "Република" - пети парогенератор, да се модифицира така, че да работи на синьо гориво. Когато това се случи, чистотата на въздуха ще бъде значително подобрена“, заяви директорът на предприятието.