С цел предотвратяване възникването на конфликтни ситуации в съдебните сгради или отлагане провеждането на съдебни заседания, главният директор на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието издаде разпореждане, свързано с т.17.1 от Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти.
Според разпореждането гражданите, неотговарящи на изискванията за допускане в съдебните сгради, но явяващи се по разпореждане на орган на съдебната власт, ще бъдат допускани в тях, но ще бъдат придружавани до съответното длъжностно лице. При възникване на спорни ситуации началниците на областните звена „Охрана” лично ще решават възникналия проблем.
Пресцентърът на Министерство на правосъдието припомня, че Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти целят утвърждаване на авторитета на съдебните институции, а не затрудняване достъпа на граждани до административните услуги или до съдебните заседания в съдебните палати в страната. /БЛИЦ