Обезценяването на автомобила е важен параметър, който често се взема предвид при избора на модел. Много купувачи вземат предвид препродажната стойност на автомобила.

Експерти установиха кои автомобили се обезценяват най-много и най-малко след 5 години експлоатация.

Като част от проучването са анализирани цените за 1,1 милиона 5-годишни коли, продадени през 2022-2023 г. 

Кои коли губят най-малко и най-много от цената си с годините прочетете в auto.blitz.bg