Според нов доклад продажбите на електрически превозни средства ще продължат да растат, въпреки настоящите краткосрочни перспективи. Изследователите обясняват тази тенденция с няколко основни довода.

Дългосрочната перспектива за електрическите превозни средства показва, че бързият спад в цените на батериите, напредъкът в технологията за батерии от следващо поколение и подобренията в относителната рентабилност на електрическите превозни средства в сравнение с бензиновите и дизелови аналози ще засилят растежа на пазара в световен мащаб.

Докладът обаче отбелязва, че прозорецът за постигане на глобални нулеви емисии сега е по-тесен от всякога.

Ето седемте ключови извода от доклада:

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.