Дружеството с ограничена отговорност "Финансово маркетингова компания" ООД, което бе обявено днес за нов собственик на ЦСКА, е създадено на 27 януари 2015 година, пише в ТР. То е с капитал 5000 лева, като равни дялове притежават Ивайло Манджуков и Милко Георгиев. Предметът на дейността му е маркетинг и търговия, консултантска дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.