Бившият директор в ЦСКА Стойне Манолов начерта пред "Тема Спорт" модел за управле­нието на клуба, съобразен с тежката ситуация на "Ар­мията". Според Манолов финансите на червените трябва да се генерират съ­вместно от феновете и бизнесмени, подкрепящи отбора. Той е категоричен също, че фалитът по никак­ъв начин не бива да стои на дневен ред.

Г-н Манолов, какво е мне­нието ви за случващото се в ЦСКА през последните сед­мици? Собствеността се промени на няколко пъти, сега на преден план излязоха Ивайло Манджуков и Милко Георгиев. В каква посока трябва да насочат те клу­ба?
- Искам да започна малко по-отдалеч. На първо време какво е ставало до този мо­мент в ЦСКА никой не бива да го вълнува. Това трябва да се остави в миналото. Нужно е пикантериите да отстъпят на по-сериозните дебати, ка­саещи бъдещето на клуба. Да се вади информация кой каква заплата е взимал и какво е правил преди няма да помогне по никакъв начин. Не е момен­тът да се вадят кирливи ри­зи сега. По въпроса за управле­нието на ЦСКА - новите соб­ственици трябва да кажат каква програма имат, какво възнамеряват да правят с клуба. Ако не знаят как да го направят - да се допитат. Има достатъчно умни хора, които обичат ЦСКА и биха им посочили пътя. А пътят е об­единение на всички нива. Да се направи един голям форум, на който да се каже всичко около реалното състояние на клуба. И да се изясни кой какъв ангажимент ще поеме, фено­вете какво ще правят, бизнесмените как ще помагат и прочие. Всички, които оби­чат ЦСКА, е нужно да се събе­рат на един голям форум и да се начертае пътят, по който трябва да тръгне клубът. Се­га на ЦСКА са му необходими пари. Но парите няма да ги дадат един или двама човека, а всички, които обичат ЦСКА - от 18-годишните до най-възрастните. Трябва да се пла­ти дан за това, което се е случвало досега.

Какви решения трябва да се вземат на този форум?
- Всеки фен, който иска да участва, трябвада си плащагодишен членски внос. И ако има 200 000 фенобе и всеки дава например 30 лева за любимия клуб на година, ще се събере сума, с която ЦСКА не само ще съществува спо­койно, но и ще си връща по­степенно задълженията, тъй като ще се генерират и други приходи. Но най-важната част от клуба трябва да е си­лен Управителен съвет с 10 или 12 човека. Там всеки един член да е финансово незави­сим и да вкарва сериозни пари в клуба - поне 50-100 хиляди лева на година. В УС трябва да влязат богати българи, ко­ито да контролират клуба и финансовите потоци и да за­дават основната посока на развитие. Нужен е силен, здрав Управителен съвет от сериозни хора. А не такъв, който само узаконява реше­нията на мажоритарния соб­ственик. Само при такова по­ложение ще се има доверие в УС и ЦСКА ще се управлява по ясен начин.

Трябва ли да стои пред ЦСКА вариант с фалит и за­почване от аматьорските групи, което се коментира през последните дни?
- Не мога дори да си пред­ставя как ЦСКА ще си смени името, за да започне на чи­сто. По този начин клубът ще загуби идентичността си, историята си -това ще бъде предателство!Трябва да се направи всич­ко възможно ЦСКА да бъде спасен. Нужно е да се изготви програма как ще стане това на практика. И тази програ­ма минава през вече спомена­тия форум, на който да при­състват всички заинтересо­вани от клуба.

Вие водили ли сте разгово­ри със собствениците Ман­джуков и Георгиев? Можете ли да им окажете някаква помощ, било финансова или организационна?
- Всички трябва да помог­нат. Един човек не е до­статъчен в този момент, особено за да се изчистят дълговете. Цялата червена общност трябва да разбере, че задълженията са кауза за всички. Един човек няма да се навие да ги покрие сам.

Бихте ли участвали в Управителния съвет, за който говорите?
- Не само бих участвал, но бих намерил и още няколко чо­века, които да се включат. Но нещата трябва да бъдат подредени. Някой да не си ми­сли, че един човек ще му остави парите си и той ще ходи да си ги харчи безкон­тролно, както бе досега. Естествено, че бих участвал, амога да намеря и други хораНо аз и сега си давам пари­те, макар и под друга форма. Било през "ЦСКА Завинаги", би­ло чрез издръжката на отбо­ра на "Царско село". И ще продължа да го правя. Но само аз не съм достатъчен за тази кауза.

Смятате ли, че Манджу­ков и Георгиев са способни да осъществят този преход, за който говорите?
- Те най-малкото трябва да осъществят форума на фено­вете и на бизнеса. Да се събе­рат всички фенорганизации и да се вземе решение как ще помагат. Тези неща трябва да се организират и подготвят в кратки срокове. Об­ществеността трябва да бъ­де запозната и да разбере, че това е начинът ЦСКА да съ­ществува. Богатите хора трябва да си купуват сезонни ВИП карти по 2000 лева, за да помагат реално. Не може те да влизат безплатно, а биле­тите да се намалят от 7 на 4 лева. Червените фенове трябва да узреят и да разбе­рат, че трябва да си плащаш и да подкрепяш своя отбор. Това е начинът ЦСКА да продължи да съществува. Според мен билетите за сек­тор А трябва да са 40 лева, за сектор В - 20, а за Г - 15.

Но при тази висока цена феновете ще искат каче­ствена продукция насреща. А в момента такава няма...
- Продукцията ще дойде, ако има пари. Не може да гле­даш театър със слаби арти­сти. Но ако всички плащат за ЦСКА - фенове и бизнесмени, съответно ще се гледа и по-добър футбол. Ако обаче ча­каме един-двама човека да дойдат и да изсипят едни па­ри - няма да стане. Пък и кой знае колко са задълженията на ЦСКА? Никой! Аз съм уверен, че ако всички, които обичат клуба, приемат спасяването му за своя кауза, дълговете ще бъдат изчистени и бъде­щето ще е светло.

При моментната ситуа­ция клубът едва ли ще вземе лиценз, освен ако не се наме­рят спешно средства. Кой е виновен за пълния батак, на­стъпил в ЦСКА през послед­ните седмици?
- ЦСКА и да не вземе евролиценз, не е толкова страшно по простата причина, че няма как да се представи достойно в евротурнирите с тези игра­чи. Има и нещо друго - конвер­тируемите футболисти не би­ва да се пренебрегват за смет­ка на българите. В момента ЦСКА може да изкара пари само от част от чужденците си и те трябва да играят до края на сезона. От българите няма нито един, който да може да бъде продаден за сериозна сума през лятото.

Какво е виждането ви в спортно-технически план за бъдещето на ЦСКА?
- Нужен е друг треньор. С Галин няма как да стане, все още му е рано за мъжкия футбол. Трябва да се намери по най-бър­зия начин и спортен директор, който да взема решенията.

Кой би бил подходящ за то­зи пост?
- Ако зависеше от мен, бих назначил Велизар Димитров. Той е финансово обезпечен, има авторитет, игра сериозен футбол в Украйна... Разполага с доста качества и мисля, че е най-подходящият за спортен директор.