Сушата е ставала причина за смъртта на 650 000 души по света за последния половин век. Тези данни разпространи днес Световната метеорологична организация.

За последните 50 години бурите пък са отнели живота на над 577 000 души, наводненията - на над 58 700 души, а екстремните температури - на повече от 55 700 души.

Тези данни ще бъдат отразени в доклад за смъртността и икономическите щети, свързани с климата, времето и водата за периода 1970-2019 г., който ще бъде публикуван през септември.

По отношение на щетите, най-много са били причинени от бурите за последните 50 години (521 милиарда долара), следвани от наводненията (115 милиарда долара).

Като цяло бедствията, свързани с климата, времето и водата, са станали причина за 45 процента от всички, свързани с катастрофи, смъртни случаи, а нанесените щети са общо 74 процента от всички щети, свързани с катастрофи.