"Артекс" излиза на нов протест пред Президентството и Министерски съвет. 

"Продължаваме да протестираме и да апелираме законите в България да се спазват", се посочва в писмо, изпратено до медиите. 

"На 25.06.2021 г., от 8.30 часа, ние от АРТЕКС отново излизаме на протест пред Министерския съвет и Президентството, за да поискаме справедливост, законност, защита на българския бизнес и предсказуем инвестиционен климат; за да призовем за вземането на отговорно решение по казуса „Златен век“, за да защитим нашите легитимни правни очаквания, за да не останат думите „правова държава“ и „върховенство на закона“ само красиви фрази, изпразнени от реална сила и съдържание.

На 23.06.2021 г. подадохме в Административен съд - София град установителен иск по чл. 128, ал. 2 от АПК, с който молим съда да установи изрично, че разрешението за строеж на сграда „Златен век“ е валидно най-малко до ноември 2022 г. и че АРТЕКС има право да реализира строежа във вида и обема, съгласно това разрешение.

Поискали сме от съда да се произнесе и по въпроса за автоматичното удължаване на срока на валидност на разрешението за строеж с времето, през което строителството е спряно с незаконосъобразен акт на администрацията. Не че българският съд вече не се произнесе с окончателно решение в полза на проекта „Златен век“! Не че българският съд в мотивите си не се произнесе и конкретно по въпроса за валидността на разрешението за строеж!

Днес надлежно депозирахме до Началника на ДНСК, арх. Влади Калинов, искане за спиране на административно производство по издаване на заповед по реда на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ за спиране на строежа, с оглед наличието на вече висящо съдебно производство, което е преюдициално спрямо издаването на заповед за спиране на строителството", посочват от компанията.

"За нас е изключителна важна подкрепата на Националната асоциация на строителните предприемачи, която застава зад нашата кауза и в своя позиция по темата посочва, че: „От една страна Държавата в лицето на съда постановява, че нейният орган ДНСК неправомерно е спрял строежа за срок от две години и в същото време същият този орган се готви отново да спре обекта с мотив, че са изтекли разрешителните през времето, в което самия той неправомерно го е спрял. Това, освен че противоречи на здравата логика, е неморално и нерационално.“

Обръщаме се към всички отговорни институции с апел да не се допуска спрямо нашата компания нова проява на административен произвол. Колкото и да ни е трудно да се борим срещу държавния инструментариум, ние няма да се уморим и няма да се откажем да отстояваме правата, които Конституцията на Република България ни гарантира!

Обръщаме се към всички отговорни институции и с още един апел - не допускайте издаването на нов незаконосъобразен акт! От това в крайна сметка ще произтекат вреди в огромен размер за държавата, a отговорността за това ще е изцяло Ваша!", посочват в заключение от "Артекс".