Във връзка със сигналите за прекъсване на електрозахранването и на топлоснабдяването в някои райони на София през почивните дни (4 и 5 февруари) министърът на енергетиката Николай Павлов поиска обяснения от ръководствата на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "Топлофикация София" ЕАД.
Двете дружества трябва да предоставят информация за вида на авариралите съоръжения, причините за прекъсване на снабдяването, броят на засегнатите клиенти и мерките, предприети от компаниите, за своевременно възстановяване на захранването с електрическа и топлинна енергия.

Министър Павлов изрази безпокойство във връзка с концентрацията на аварии в събота и неделя, които съществено са нарушили нормалното енергоснабдяване на стотици жители на столицата.

След получаване на исканата информация ще бъде взето решение за необходимостта от извършване на специализирани проверки от екипи на Министерството на енергетиката в "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "Топлофикация София" ЕАД, касаещи сигурността на енергоснабдяването. 

Припомняме, че през уикенда авария на главен топлопровод спря топлоподаванeто към някои квартали на София, като най-засегнати бяха жителите ж.к. "Младост" и кв. "Студентски град". 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!