В Софийска градска прокуратура (СГП) е постъпил доклад от Столична община за предприетите противоепидемични мерки, информираха от СГП.

Докладът е в изпълнение на указанията на Върховна административна прокуратура (ВКП), касаещи предприетите мерки против разпространението на вируса COVID-19, при осъществяване на надзора за законност, както и такива, дадени от Софийска апелативна прокуратура на окръжните прокуратури и на Софийска градска прокуратура, Софийска градска прокуратура е сезирала Столична община.

В доклада от кмета на Столична община е предоставена подробна информация за предприетите мерки и действия, във връзка с ограничаване на разпространението на коронавируса.

Сред посочените организационни мерки са допълнително регулярно почистване и дезинфекция, както в транспортните средства на обществения градски превоз, така и интензивно миене на подлези, площадки на общинските пазари, контейнери за битови отпадъци.

Преустановено е провеждането на всякакъв вид масови мероприятия и посещения на заведения и големи търговски центрове. Спрени са учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в учебните заведения, както и посещенията на децата в детските ясли и градини на територията на Общината.

В срок до 29.03.2020 г. е отменено временно почасовото платено паркиране в зоните, падащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“. Това е въведено с цел осигуряване условия за по-голяма социална дистанция. Въведени са промени в разписанията на основни линии на обществения транспорт.

Разширена е дейността, касаеща предоставяне на безплатни социални услуги и грижи за хора в нужда.