Изложбата "Да преобразим нашия свят. Цели за устойчиво развитие до 2030 г." е най-новата инициатива на Националния статистически институт, която беше открита и представена на 2 октомври в градинката пред "Кристал". Инициативата е съвместна със Столична община и може да бъде посетена от 2 до 16 октомври.

Експозицията включва 14 авторски информационни пана на български и английски език, които ще запознаят гражданите и гостите на столицата със 17-те цели за устойчиво развитие, включени в Програмата 2030 на ООН.

До 25 октомври 2023 г. всеки посетител може да изпрати снимка от изложбата и да участва в томбола с награди. Предизвикателство пред по-любознателните е участието в специално подготвената викторина „Сканирай и спечели“. Победителите в играта ще бъдат обявени на 30 октомври.

А кои са целите за устойчиво развитие и защо са толкова важни за нас?

Софиянци и гостите на града ще открият, че ООН и правителствата на отделните държави се стремят към прекратяване на бедността, предотвратяване на глада, добро здраве и благополучие, достъп до качествено образование, достъп до безопасна питейна вода, осигуряване на достъпна и устойчива енергия, стабилна инфраструктура, опазване на океаните, възстановяване на сухоземните екосистеми и изграждане на мирни общества.

"Изпълнението на Програма 2030 на ООН е глобален процес, в който са ангажирани много правителства, включително и Европейският съюз. Целите за устойчиво развитие ни дават рамката за националните политики за развитие и постигането им всъщност ще доведе до повишаване на благосъстоянието на българските граждани, подобряване на здравеопазването и образованието, до създаването на устойчива среда, в която да живеем, и по-добра жизнена перспектива като цяло“, посочи председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов при откриването на изложбата.

На събитието присъстваха председателят на Националния статистически съвет доц. д-р Екатерина Тошева, Ваня Григорова – член на НСС, Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“ и др.