Интересна статистика показа НСИ за отминалата 2022 г. Над 30% или всяко трето жилище в столицата е необитаемо обитавано.

Данните от 2021 г. също бяха притеснителни. Тогава стана ясно, че населението в много от областните градове, включително и София, намалява. Броят на жилищата обаче се увеличава.

Данните на НСИ показваха още, че през първото тримесечие на годината в София е започнало строителството на 4204 нови жилища, което на годишна база е ръст с близо 89%.

Според експерти жилищата са празни, защото  няма кой да ги купува  при тези цени.

През първите три месеца на годината са въведени в експлоатация 1289 жилищни сгради с 4427 жилища в тях. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 18 повече, или с 1.4%, а жилищата в тях намаляват със 153, или с 3.3%.

По данни на агенциите за недвижими имоти въпреки непрекъснатия ръст в цените на жилищата търсенето на такива в новопостроени или строящи се сгради продължава да надхвърля предлагането.

Очаквано най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в най-големия град. По области с разрешение за обитаване най-много са сградите в:

София (столица) - 228 сгради с 1430 жилища

Пловдив - 175 сгради с 396 жилища

Бургас - 141 сгради с 525 жилища в тях.

Статистиката показва, че продължава да е най-висок делът на новопостроените жилища с две стаи (36.1%), където е съсредоточен и най-големият интерес на купувачите от години. Но се вижда и тенденция на увеличаване на броя на по-големите жилища. Тези с три стаи са 31.5%, а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 5.4% като последните обичайно се отнасят до къщи. 

По данни на агенциите за недвижими имоти след пандемията купувачите търсят жилища с повече помещения заради възможността да работят от дома, а тези, които купуват с цел инвестиция продължават да се придържат към двустайните.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 77.9%, с тухлена - 19.6%, с друга - 2.2%, и с панелна - 0.3%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81%), следвани от жилищните кооперации (12.9%). В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, докато броят на жилищните кооперации и сградите от смесен тип намалява.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2023 г. е 470.2 хил. кв.м, или с 0.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а жилищната площ намалява с 1.5% и достига 367.0 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 102.4 кв. м през първото тримесечие на 2022 г. на 106.2 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Търговище - 222.6 кв.м, и Габрово - 186 кв.м, а най-малка в областите Благоевград - 76.5 кв.м, и Монтана - 78.9 кв. метра.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук