Сигнал до БЛИЦ за корупционна схема в Столична община за прекратена процедура по обществена поръчка пристигна на електронната поща на редакцията. "Вчера, 18.06.2021г, бе получен сигнал за корупционна схема в Столична община по обявена обществена поръчка за охрана на гробищни паркове", пише З. Красимирова. Публикуваме сигнала без редакторска намеса: 

"Корупционна схема в Столична община 

Вчера, 18.06.2021г, бе получен сигнал за корупционна схема в Столична община по обявена обществена поръчка за охрана на гробищни паркове.

Един от участниците в открита процедура по възлагане на обществена поръчка КОД 79713000 Решение №D87485, вписана в Регистъра на ОП с №00087-2021-0047 с предмет: “Охрана на обекти на Столична община” по обособени позиции подаде сигнал за съмнение за корупционна дейност.

Причината за сигнала е изненадващият ход на Столична община минути преди определените ден и час за отваряне на ценовите предложения, който бе на 16.06.2021 г. в 10:00 ч. В същия ден, в 9.17 ч., Столична община, уведомила участниците, че отварянето на ценовите предложения се отлага. Не последвала  уточняваща информация защо се налага това прекратяване, нито кога и дали ще бъде насрочена нова дата. Ден след неочаквания и с липсващи мотиви ход на общината, в 17:11ч. излиза публикация в сайта на Столична община с Решение за прекратяване на процедурата. Като причина за прекратяването е посочен план за предстоящо изграждане на нови парцели и разширяване на гробищните паркове.

Но, такива решения как се взимат 40 минути преди отварянето на офертите, събрани по открита процедура на обявена обществена поръчка месеци по-рано? Чий интерес ще бъде обслужен? Следва да разберем.", пишат читателите.