Административният съд на град София остави без разглеждане внесената жалба от кмета на район „Красно село“ Росина Станиславова и прекрати производството по образуваното дело срещу Столичния общински съвет относно реализирането на програма „Европа“. Така, скандално спрените от нея 44 проектни предложения на родни неправителствени организации, най-накрая ще могат да бъдат реализирани.

За читателите на Блиц припомняме, че със свое решение от юни 2021г., Столичния общински съвет обяви класирането и финансирането на въпросните проектни предложения и те трябваше да започнат своята реализация, но неоснователна жалба на Росина Станиславова спря тяхното изпълнение. За града това означава

преки пропуснати ползи за над 70 000 души,

сред които учители, ученици; деца и младежи, лишени от родителска грижа, деца и млади хора в риск от социална, образователна, културна и икономическа изолация и в неравностойно положение; студенти, психолози, социални работници; лекари и възстановили се от КОВИД-19 пациенти; възрастни граждани; бъдещи и настоящи родители; групи граждани в риск от насилие; професионалисти в сферата на културата, архитектурата, урбанистиката, журналистиката, туризма и много др.

С жалбите си, които внася кметицата на "Красно село" спира и други общински програми.

Станиславова е обжалвала и решение на СОС от 23 септември за създаване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" като делегирана от държавата дейност. Жалбата е оставена без разглеждане, с определение на съда от 10 ноември като недопустима.

Третата жалба на Станиславова е срещу решението за финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2021 г. по общинската програма "София - град на младите и активните", взето от СОС през април. И тази жалба е оставена без разглеждане, но решението отново е обжалвано. Върховният административен съд потвърждава решението на първата инстанция и делото е прекратено по отношение на част от програмата - за проекти, свързани с доброволчество, младежки инициативи и толерантност.

Друго дело по жалба на Станиславова е за преобразуването на общински сгради, които в миналото са ползвани за детски заведения.

Явно кметицата не иска нови детски градини в София и особено в Красно село,

където се намира една от сградите, коментират общински съветници. Според председателят на СОС Георги Георгиев е недопустимо демократично избран кмет да обжалва решения, които са в полза на съгражданите й. И дава пример с проект „Асистентска подкрепа“, по който над 3000 граждани могат да се възползват веднага от тази подкрепа, но заради обжалването от Станиславова трябва да се чака изходът от делото.

Докато се жали в съдилищата, кметицата се вихри и на финансовия фронт, раздавайки пари на себе си и своите близки.

Комисията на Сотир Цацаров води срещу кметицата на район "Красно село" две производства, като и по двете КПКОНПИ установи конфликт на интереси. Първото решение е от 9 юни 2021 г. В него се посочва, че Росина Станиславова е определила сама себе си като ръководител на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Тя си е определила и размера на почасовата ставка и е избрала екипа по проекта.

По това производство КПКОНПИ я глоби с 15 хил. лв., както и отнемане в полза на държавата на сумата, която е получила - 9981,46 лв. Второто производство беше образувано по сигнал и решението излезе през юли. То е за договор, който кметицата сключила с дъщеря си. Според комисията, кметицата е била в конфликт на интереси в частен интерес на свързано с нея лице - нейната дъщеря: "Самото сключване на договора е нейно право, а не задължение".

Според закона и съдебната практика като лице, заемащо висша публична длъжност, тя е трябвало да си направи самоотвод и да уведоми органа по избора на служители за наличие на частен интерес в конкретния случай. За този казус кметицата е глобена 5000 лв. И двете решения се обжалват пред съда.